RECEPTFORNYELSE

Her kan du få din recept fornyet, såfremt du er set af vores nuværende ØNH læge Lena Jørgensen. Al anden receptfornyelse skal foregå via telefonen.

I ferieperioder kan der ikke fornyes recpeter, heller ikke via FMK.

 

Angående coronavirus:

 HVIS DU SOM PATIENT OPFYLDER FØLGENDE KRITERIER, BEDER VI DIG OM, AT
DU IKKE MØDER OP I KLINIKKEN MEN TAGER TELEFONISK KONTAKT TIL
KLINIKKEN, SÅ DU IKKE SMITTER DE ANDRE PATIENTER I KLINIKKEN- OGSÅ
SELVOM DU HAR EN PLANLAGT TID:
 Har du inden for de seneste 14 dage haft kontakt med en person, som er mistænkt for,
eller har fået påvist, infektion med COVID-19
OG/ELLER
 Har symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber (≥38 grader), og
enten hoste, ondt i halsen eller åndenød, eller har andre symptomer og kliniske
fund, der kan give mistanke til COVID-19.

                           

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte sekretæren telefonisk.

Hvis du bestiller tid til dit barn, skal du huske at tjekke, om du har tastet dit barns cpr-nr korrekt. Vi oplever desværre alt for ofte, at forældre bestiller tider i andres børn navne pga dette. Det kan kompromitterer patientsikkerheden. Hav altid dit barns sundhedskort ved hånden, når du bestiller tid på nettet!

Du kan nu bestille tid via hjemmesiden. Husk at angive kort hvad konsultationen drejer sig om, så vi kan planlægge dagen bedst muligt- f.eks. " langvarig hoste".

OBS! ved konsultationer ang. nedsat hørelse, tinnitus og svimmelhed SKAL dette bestilles telefonisk.

Ellers risikerer du at tiden bliver slettet!

Du kan også afbestille din tid her eller du kan sende en mail til sekretaer@onhholbaek.dk med navn, fødselsdato dd-mm-åååå og konsultationstidspunkt, der ønskes aflyst. Man kan ikke bestille en ny tid, få svar på generelle spørgsmål eller andet via mailen, og den vil ikke blive besvaret.

 

 

UNDERSØGELSER OG BEHANDLING

 • Udredning af høretab, svimmelhed og tinnitus samt evt henvsining til høreapparatsbehandling.
 • Udredning for søvnapnø
 • Allergiudredning med hudpriktest.
 • Halsproblemer
 • Næse-og bihuleproblemer
 • Drænanlæggelse i trommehinden
 • Lukning af mindre huller i trommehinden
 • Reduktion af muslingeben i næsen
 • Tonsillotomi ( reduktion af mandler)
 • Fjernelse af mindre hudtumores o. lign. i lokalbedøvelse
 • Udredning for spytkirtelsygdomme
 • Udredning/behandling for øreflåd og andre øreproblemer
 • Offentlig høreapparats behandling af ukomplicerede høretab.

 

 

      Vedr. forbyggelse af evt. corona-smitte:

 For at minimere antallet af personer i venteværelset anmoder vi venligst om, at man kun møder op som  patient og nødvendige pårørende (forældre til børn o.lign.)  - dvs undgår at tage små søskende med eller  flere pårørende end højst nødvendigt. 

 Mvh. Personalet.

  

HER BOR VI

Øre-,næse-og halsklinikken Holbæk, 
Ahlgade 63,1.th,
4300 Holbæk

Der er gode parkeringsforhold i gården bag Borgergården. HUSK at stille P-skiven eller købe P-billet.

Der er elevator i den anden ende af bygningen. Herfra skal man igennem en længere gang med mange trin. Kørestole er vanskelige at få op. Kontakt vores sekretær for spørgsmål ang. adgang for kørestole etc.

Barnevogne bedes, parkeres i opgangen ved elevatoren så brandveje er frie.

INGEN TELEFONKØ

Som patient kan du gennemføre tidsbestilling over nettet.

OBS! ved konsultationer ang. nedsat hørelse, tinnitus og svimmelhed SKAL dette bestilles telefonisk, da der skal bookes tid til flere typer undersøgelser i klinikken samtidig og dette skal koordineres af vores sekretær.

HUSK AT TJEKKE OM DU HAR TASTET DIT BARNS CPR NR KORREKT, HVIS DU BESTILLER TID TIL DIT BARN OVER NETTET!

Du kan også afbestille en tidligere bestilt tid, dette kan også ske via telefonen udenom telefonkøen

 

 

FERIELUKKET

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

ÅBNINGSTIDER

TIDSBESTILLING

 

Man, ons, tors og fre kl. 8:30- 11:30

Tirs kl. 10:30-13:00

Ventetid for ikke-akutte patienter: ca. 12 uger

 

 

 

TELEFON

Der kan ringes på telefon 59 44 05 35 

 

E-KONSULTATION kan kun benyttes af patienter, der i forvejen er kendt i klinikken. Man kan forvente svar inden for 2 klinikdage. E-kons er beregnet til enkelte korte ikke akutte spørgsmål . Man kan IKKE  bestille tid via e-kons. Elektronisk tidsbestilling foregår via tidsbestillingsmodulet.