Her findes relevante links for patienter og pårørende:

 

For oplysninger om sundhedsvæsnet og sygdom:

https://www.sundhed.dk/

 

Information om allergi:

http://www.astmaogallergi.dk/

 

Hjælp til hørehæmmede, tinnituspatienter, lydoverfølsomme og deres pårørende:

http://www.houseofhearing.dk/

 

Information om svimmelhed:

http://www.svimmelhed.dk/

 

Oplever du en utilsigtet hændelse:

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

 

Hvis du ønsker at klage over sundhedsfaglig behandling:

https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/klage-over-sundhedsfaglig-behandling/